Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

455. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine Radovljica in o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radovljica, stran 710.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 17. člena statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/95) je Občinski svet občine Radovljica na 9. redni seji dne 18. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine Radovljica in o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radovljica
1. Razreši se Občinska volilna komisija občine Radovljica, ki jo je imenovala Skupščina občine Radovljica na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora, dne 5. 10. 1994 v naslednji sestavi:
predsednica: Terezija Zorko, roj. 1942, Gradnikova 48, Radovljica
namestnica predsednice: Pavlina Drmota, roj. 1956, Otoče 2, Podnart
članica: Katarina Kralj, roj. 1971, Begunje 28/a, Begunje na Gorenjskem
namestnik članice: Alojz Gašperšič, roj. 1939, Kropa 61, Kropa
članica: Irena Resman, roj. 1954, Cesta na jezerca 12, Radovljica
namestnik članice: Alojz Rozman, roj. 1958, Peračica 7, Brezje
član: Dragomil Rozman, roj. 1948, Bevkova 36, Radovljica
namestnik člana: Miha Potočnik, roj. 1959, Gradnikova 71, Radovljica
2. Imenuje se občinska volilna komisija v naslednji sestavi:
predsednica: Marijana Mali, roj. 19. 12. 1959, Dobrška 3, Lesce
namestnik predsednice: Gregor Kozamernik, roj. 23. 7. 1967, Tavčarjeva 5, Radovljica
članica: Irena Resman, roj. 1. 3. 1954, Cesta na jezerca 12, Radovljica
namestnik članice: Urban Jalen, roj. 23. 9. 1969, Ul. Staneta Žagarja 30, Radovljica
član: Stanislav Perc, roj. 9. 7. 1943, Zg. Lipnica 10, Kamna Gorica
namestnica člana: Majda Sitar, roj. 23. 11. 1937, Mišače 5, Kamna Gorica
član: Franc Kacin, roj. 13. 5. 1944, Gorenjska c. 11, Radovljica
namestnica člana: Katarina Kralj, roj. 4. 10. 1971, Begunje 28, Begunje na Gorenjskem.
Radovljica, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

AAA Zlata odličnost