Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

453. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v prvem polletju 1996, stran 709.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Radenci, je Občinski svet občine Radenci na seji dne 29. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v prvem polletju 1996
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Radenci se v prvem polletju 1996 začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Radenci za leto 1996, se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Radenci za leto 1995.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996 do sprejetja proračuna Občine Radenci za leto 1996.
Št. 028-47/96
Radenci, dne 5. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost