Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

451. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1995, stran 709.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in statuta Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na seji dne 27. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 1995 (Ur. list RS, št. 48/95 se v 3. členu spremeni prvi odstavke in se glasi:
Prihodki proračuna občine za leto 1995 se določijo v višini 280.110 SIT, ki se razporedijo za:
tekoče obveznosti                148,580.600 SIT
investicijske obveznosti            131,529.400 SIT.
Sprememba plana prihodkov in odhodkov po namenih je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Puconci, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost