Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

446. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1996, stran 706.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996, se financiranje potreb proračunskih porabnikov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1995. Pri začasnem financiranju po prejšnjem odstavku, se lahko mesečno porabi največ dvanajstina proračuna za prejšnje leto.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
3. člen
Določila odloka o proračunu občine za leto 1995 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 401-2/96-12
Novo mesto, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost