Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

445. Odlok o določitvi območja delovanja ter načina oblikovanja organov Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto, stran 705.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US RS) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS št. 57/94 in 14/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto v soglasju s sprejetim sklepom Občinskega sveta občine Šentjernej št. 061-95/103 z dne 10. 7. 1995 in sprejetim soglasjem Občinskega sveta občine Škocjan št. 220/95 z dne 20. 12. 1995, na seji dne 6. 7. 1995, št. 012-11/95-12 sprejel
O D L O K
o določitvi območja delovanja ter načina oblikovanja organov Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se začasno, do reorganizacije Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto (v nadaljevanju: sklad), določi območje delovanja sklada ter način oblikovanja upravnega odbora in komisije za oddajo stavbnih zemljišč.
2. člen
Sklad nadaljuje svoje delo na območjih vseh novonastalih občin na območju Občine Novo mesto.
3. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in štiri člane. Člani upravnega odbora so župan Mestne občine Novo mesto, župan Občine Šentjernej, župan Občine Škocjan, sekretar Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora pri Mestni občini Novo mesto in sekretar Sekretariata za komunalne zadeve pri Mestni občini Novo mesto.
Predsednika in njegovega namestnika določi upravni odbor izmed navedenih članov upravnega odbora.
4. člen
Sklad ima komisijo za oddajo stavbnega zemljišča. Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov.
V komisijo za oddajo stavbnih zemljišč Občine Šentjernej in Občina Škocjan predlagata vsaka po enega člana, Mestna občina Novo mesto pa predlaga predsednika, namestnika in tri člane. Komisijo imenuje upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto.
Komisija odloča o sestavi štirih članov, predsednika ali namestnika in ob obvezni prisotnosti člana, ki ga je predlagala občina, v kateri leži zemljišče, ki je predmet odločanja.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto (SDL, št. 14/85), ki so z njim v nasprotju.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-11/95-12
Novo mesto, dne 10. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

AAA Zlata odličnost