Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

444. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer, stran 705.

Na podlagi določil 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 in 21/94) in 8. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 20/93 in 72/95) je Upravni odbor Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer na seji dne 27. 12. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer
1. člen
S spremembami in dopolnitvami tega pravilnika se dopolni pravilnik o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 21/94 in 13/95, v nadaljevanju: osnovni pravilnik).
2. člen
Za 3. členom osnovnega pravilnika se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
Zavarovanje kredita je mogoče s hipoteko, s plačilno sposobnimi poroki ali preko zavarovalnice. Kredit se vrača z mesečnimi anuitetami, najdaljša doba vračila kredita je praviloma 10 let. Obrestna mera se praviloma določi v višini, ki jo obračunava za svoje kredite Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-1/95-1808
Ljutomer, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
UO Stanovanjskega sklada
Občine Ljutomer
Tomi Nemec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost