Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

442. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1995, stran 704.

Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava dne 20. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1995 (Uradni list RS, št. 40/95) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 846,000.000 SIT in se razporedijo za:
.                              SIT
– delo občinskih organov               51,550.000
– socialne transferje                 1,300.000
– plačila na področju družbenih
 dejavnosti                     268,199.000
– plačila storitev ter subvencije
 in intervencije v gospodarstvu           121,824.000
– druge odhodke                    85,388.000
– odhodke investicijskega značaja          304,400.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
 in druge obveznosti                 13,339.000
3. člen
V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1995, to je 4,230.000 SIT.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, odloča župan.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100-0003/95
Lendava, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost