Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

434. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995, stran 701.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-285/94-105, 63/95 – obvezna razlaga in 65/95 – odločba US RS, št. U-I-58/95) ter 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci dne 18. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995 (Uradni list RS, št. 66/95) se v 3. členu spremeni prvi odstavek in glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1995 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1995 v višini 114,758.980,20 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 45,652.256,00 SIT
– investicijske obveznosti 69,106.724,20 SIT.
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 403-1/96
Gornji Petrovci, dne 18. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost