Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

429. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever), stran 696.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever)
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever), ki ga je Občinski svet Mestne občine Celje sprejel na seji dne 30. 1. 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 30. 1. 1996
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever)
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka spremembe zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever), ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 495/95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo bencinskega servisa ob Mariborski cesti ob križišču s Kovinarsko ulico.
III
Javna razgrnitev osnutka spremembe ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever) se prične osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu KS Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. Datum in kraj obravnave bosta objavljena naknadno na sedežu KS Gaberje in v časopisu Novi tednik.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-16/96
Celje, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost