Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

426. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dokležovje, stran 694.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 45. členom statuta Krajevne skupnosti Dokležovje je Svet KS Dokležovje na 49. redni seji dne 4. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dokležovje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki bo 10. 3. 1996.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic,
– sofinanciranje telefonskih priključkov v višini 30%,
– ureditev Nakla in Ribnika,
– obnova in vzdrževanje športnih objektov in igrišč,
– sofinanciranje asfaltiranja pločnikov,
– sofinanciranje obnove cerkve,
– sofinanciranje projektov plinifikacije,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– funkcionalni stroški krajevne skupnosti,
– pomoči in dotacije društvom.
3. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno 54,957.000 SIT, od tega se s samoprispevkom zbere 27,593.000 SIT, preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Dokležovje, v denarju, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% od pokojnin;
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče na območju KS Dokležovje od povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Dokležovje in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni volilni imenik in sprejemajo osebni dohodek.
8. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST DOKLEŽOVJE
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 10. 3. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, za območje Krajevne skupnosti Dokležovje.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic,
– sofinanciranje telefonskih priključkov v višini 30%,
– ureditev Nakla in Ribnika,
– obnova in vzdrževanje športnih objektov in igrišč,
– sofinanciranje asfaltiranja pločnikov,
– sofinanciranje obnove cerkve,
– sofinanciranje projektov plinifikacije,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– funkcionalni stroški krajevne skupnosti,
– pomoči in dotacije društvom.
Samoprispevek bo znašal:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% od pokojnin;
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče na območju KS Dokležovje od povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
GLASUJEM
  ZA                             PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
9. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del bo odgovoren Svet Krajevne skupnosti Dokležovje.
10. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS; ki bo o tem vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet KS.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dokležovje, dne 9. februarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skuposti
Dokležovje
Simon Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost