Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

424. Navodilo o dokumentaciji, ki je potrebna pri uveljavljanju odškodnine za živali, predmete in surovine, stran 693.

Na podlagi 10. alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o dokumentaciji, ki je potrebna pri uveljavljanju odškodnine za živali, predmete in surovine
1. člen
To navodilo določa dokumentacijo, ki jo mora predložiti imetnik živali, predmetov ali surovin (v nadaljnjem besedilu: imetnik) za uveljavljanje odškodnine za živali, ki so bile ubite ali zaklane pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje kužnih bolezni živali, ter za predmete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje kužnih bolezni živali.
2. člen
Postopek za izplačilo odškodnine iz 1. člena tega navodila se uvede na zahtevo imetnika, ki mora v ta namen vložiti pisno vlogo, ki mora vsebovati:
– osebne podatke imetnika (priimek in ime, rojstni podatki, točen naslov prebivališča);
– zahtevano odškodnino za škodo in opis škode, ki je nastala zaradi odrejenega ukrepa veterinarske inšpekcije.
Imetnik mora zahtevku priložiti naslednjo dokumentacijo:
– odločbo, s katero je bil odrejen zakol ali pokončanje živali oziroma uničenje kontaminiranih predmetov ali surovin v hlevu oziroma dvorišču imetnika;
– dokazilo o tržni vrednosti živali, surovin oziroma predmetov;
– potrdilo o morebitni prodaji ter vrednosti živali, surovin ali predmetov;
– dokazilo o opravljenem zakolu ali pokončanju živali oziroma o uničenju kontaminiranih predmetov ali surovin ali poročilo o zdravstvenem stanju živali po vakcinaciji in drugih ukrepih.
3. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati navodilo o dokumentaciji in o načinu dela upravnega organa v postopku za uveljavljanje odškodnine za živali, surovine in predmete (Uradni list SRS, št. 10/88).
5. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-17/96-36
Ljubljana, dne 5. februarja 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost