Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

420. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju znanosti in tehnologije, stran 683.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju znanosti in tehnologije
1. člen
Delovna uspešnost po teh merilih se ugotavlja za direktorje javnih zavodov in zavodov s pravico javnosti, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in so po sklepu Vlade Republike Slovenije o pogojih dodeljevanja sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti (Uradni list RS, št. 17/94) upravičeni do teh sredstev.
2. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja zavoda, ki je dodatek k osnovni plači, se upoštevajo naslednja merila:
– obseg sredstev, pridobljenih na trgu,
– izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev za ocenjevanje znanstvene in strokovne kakovosti raziskovalcev in raziskovalnih zavodov, ki jih je predpisalo ministrstvo,
– usposobljenost zavoda za izobraževanje raziskovalcev na podiplomskem študiju,
– pretok raziskovalcev v uporabniške organizacije.
3. člen
Obseg sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu pod pogojem,da se ob letni bilanci ugotovi pozitiven rezultat, se vrednoti po naslednjih kriterijih:
– A) če delež sredstev, pridobljenih na trgu, dosega 10% celotnega prihodka zavoda – do 5% plače,
B) za področje humanistike 5% celotnega prihodka
– A) če delež sredstev,pridobljenih na trgu, dosega 15% celotnega prihodka zavoda – do 10% plače,
B) za področje humanistike 10% celotnega prihodka,
– A) če delež sredstev, pridobljenih na trgu, dosega 20% celotnega prihodka zavoda – do 15% plače,
B) za področje humanistike 15% celotnega prihodka,
– A) če delež sredstev, pridobljenih na trgu, dosega 30% celotnega prihodka zavoda – do 20% plače,
B) za področje humanistike 20% celotnega prihodka.
4. člen
Izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev za ocenjevanje znanstvene in strokovne kakovosti raziskovalcev in raziskovalnih zavodov, ki jih je predpisalo ministrstvo, se vrednoti po naslednjih kriterijih:
– če 25% zaposlenih izpolnjuje kvantitativne kriterije za razvrščanje v nazive – 3% plače,
– če 50% zaposlenih izpolnjuje kvantitativne kriterije za razvrščanje v nazive – 5% plače,
– če 75% zaposlenih izpolnjuje kvantitativne kriterije za razvrščanje v nazive – 10% plače.
Ugotavljanje izpolnjevanja kvantitativnih kriterijev se nanaša na zadnje evalvirano obdobje in se ga upošteva do zaključka naslednjih tovrstnih evalvacij.
5. člen
Usposobljenost zavoda za izobraževanje raziskovalcev na podiplomskem študiju se vrednoti z naslednjimi razmerji med številom raziskovalcev na podiplomskem usposabljanju ter številom zaposlenih na zavodu:
A) za področje humanistike
– enega raziskovalca do 50 zaposlenih – 5% plače,
– do tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 9% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 15% plače.
B) za ostala področja
– enega raziskovalca do 50 zaposlenih – 3% plače,
– do tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 5% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 10% plače.
6. člen
Pretok raziskovalcev v uporabniške organizacije se vrednoti po naslednjih kriterijih:
A) za področje humanistike
– enega raziskovalca do 50 visoko šolanih zaposlenih na leto – 1% plače,
– do tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih na leto – 3% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih na leto – 5% plače;
B) za ostala področja:
– enega raziskovalca do 50 visoko šolanih zaposlenih na leto – 3% plače,
– do tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih na leto – 7% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih na leto – 10% plače.
Podatki se merijo za zadnje zaključeno leto in se upoštevajo za tekoče leto.
7. člen
Ovrednoteni kriteriji po 4., 5. in 6. členu se seštevajo.
Delovno uspešnost direktorjev določa organ upravljanja zavoda enkrat letno. Sklep o višini delovne uspešnosti direktorjev sprejme organ upravljanja zavoda po sprejetju zaključnega računa in ga posreduje Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
8. člen
Če del plače za delovno uspešnost direktorja presega 30% osnovne plače, se sredstva za ta del plače zagotovijo iz prihodkov, ki jih zavod pridobi na trgu.
9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev (Uradni list RS, št. 55/94).
10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62/96
Ljubljana, dne 26. januarja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost