Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

419. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte, stran 683.

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
1. člen
2. člen odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94, 14/95) se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kulturah oziroma skupini kultur:
Kultura oziroma skupina kultur:           SIT/sorto
1. ozimna in jara žita                  64.000
2. koruza, sirek za zrnje in ajda             64.000
3. krompir                        90.000
4. sladkorna pesa                     90.000
5. oljnice                        65.000
6. zrnate stročnice                    65.000
7. trave, detelje                     61.000
8. krmni dosevki                     57.000
9. druge krmne rastline in poljščine           66.000
10. vrtnine                        70.000
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16-029/96
Ljubljana, dne 7. februarja 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost