Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

272. Odlok o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Krško I. faza, stran 326.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90, 18/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 in 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega poslovnika občinskega sveta je Občinski svet občine Krško na 12. seji dne 14. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Krško
I. Faza
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za plinifikacijo mesta Krško – I. faza, ki ga je izdelal SAVAPROJEKT KRŠKO pod številko LN 104/93.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz lokacijskega načrta, ki se nanašajo na traso in zmogljivost plinovoda, tangiranje obstoječih naprav ter na lego in velikost objektov za potrebe plinovoda.
Lokacijski načrt vsebuje:
1. odlok;
2. tekstualni del;
3. soglasje pristojnih organov in organizacij;
4. grafične priloge:
U1 – izsek iz grafičnih prilog spremembe in 
   dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega 
   plana občine Krško za obdobje
   1986–2000 in družbenega plana občine Krško za
   obdobje 1986–1990;                    M 1:5000
U 2 – topografsko katastrski načrt               M 1:1000
U 3 – topografski načrt                     M 1:1000
U 4 – katastrski načrt                     M 1:2880
U 5 – pregledna situacija                    M 1:5000
U 6 – situacija trase plinovoda s križanji
   komunalnih in energetskih vodov              M 1:1000
U 7 – situacija regulacijske postaje Leskovec          M 1:200
U 8 – situacija regulacijske postaje Spodnji Grič        M 1:200
U 9 – karakteristični prerez B-B v Leskovcu Ul. 11. novembra   M 1:50
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Trasa plinovoda poteka od obstoječe merilno regulacijske postaje MRP v industrijski coni Žadovinek do naselij Grič, Spodnji Grič, Narpel, Leskovec, Veniše in Žadovinek.
Reducirna postaja Leskovec je locirana ob IC Žadovinek tik ob obstoječi MRP na magistralnem plinovodu.
Reducirna postaja Spodnji Grič je locirana ob območju zazidalnega načrta ZN Žlapovec, kjer je kompleks podjetja Kostak Krško.
4. člen
Potek trase plinovoda po parcelnih številkah s šest- metrskim pasom zemljišča (3 m od osi plinovoda na vsako stran):
k.o. Krško
– stavbne parcele
*267/3, *285/3, *289, *341, *414, *452, *459, *469, *472, *476, *481, *484, *486, *488, *500, *504, *505, *516, *517, *518, *519, *520, *522, *524, *536, *547, *549, *555, *663, *662, *692, *693, *694, *696, *697, *698, *699, *700, *849, *858, *860, *863, *876, *877, *880, *892, *893, *482
– zemljiške parcele
2376/13, 2376/19, 2376/20, 2376/22, 2376/23, 2376/24, 2376/25, 2376/26, 2376/27, 2376/28, 2376/29, 2376/33, 2376/34, 2376/35 2376/36, 2376/37, 2376/39, 2376/40, 2376/41, 2376/42, 2376/46, 2377/6, 2377/9, 2513, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/5, 2516/7, 2516/8, 2518/1, 2518/5, 2518/8, 2518/10, 2518/12, 2518/13, 2518/14, 2518/20, 2518/21, 2518/22, 2518/23, 2524/2, 2524/17, 2524/19, 2524/21, 2524/23, 2606/1, 2606/2, 2606/4, 2952/3, 2952/4, 2952/8, 2955/1, 2955/2, 2955/3, 2955/12, 2955/13, 2958/1, 2958/4, 2958/5, 2958/6, 2958/10, 2958/11, 2958/12, 2958/14, 2958/15, 2958/17, 2958/18, 2958/20, 2958/21, 2958/23, 2958/24, 2958/26,.2962/3, 2962/10, 2969/1, 2977/3, 2980/1, 2980/4, 2980/5, 2982/2, 2983/1, 2983/2, 2984/2, 2984/3, 2985, 2990/6, 2990/8, 2990/9, 2990/10, 2990/12, 2990/13, 2990/14, 2990/16, 2990/19,.2992/4, 2992/5, 2992/6, 2992/7, 2992/9, 2992/10, 2992/12, 2992/14, 2996, 3001/8, 3012/1, 3014/1, 3016/1, 3017/1, 3030/1, 3030/4, 3030/6, 3031, 3032/1, 3032/7, 3032/8, 3033/1, 3033/2, 3033/3, 3033/4, 3033/7, 3033/14, 3033/17, 3034/4, 3034/5, 3034/6, 3034/7, 3034/8, 3034/9, 3034/10, 3034/12, 3034/13, 3034/14, 3034/15, 3034/16, 3034/19, 3034/20, 3034/22, 3034/25, 3034/27,3034/28, 3034/29, 3034/30, 3034/31, 3039/1, 3039/2, 3043/1, 3047/1, 3047/2, 3049/5, 3049/6, 3049/7, 3049/8, 3051/6, 3092, 3448,
k.o. Leskovec
– stavbne parcele
*18/1, *17/2, *29, *31, *32/3, *33, *34, *35, *41/1, *41/2, *43, *44, *55, *56, *59, *60/1, *60/2, *60/4, *60/5, *62, *63/1, *68/1, *68/2, *69, *91/2, *104/6, *106, *109, *114, *124, *123, *131, *134, *136, *140, *140/4, *159, *160, *176, *186, *188/2, *189, *191, *200, *202, *204, *210, *220, *122, *226, *230, *234, *235, *253, *256, *264, *270, *276, *283, *285, *292, *293, *294, *325, *337, *338, *339, *369, *375, *382, *383, *394, *402, *407, *408, *414, *422, *438, *316, *388, *173,
– zemljiške parcele
17/1, 17/2, 45/1, 48, 53, 57, 75, 80, 88, 92, 117, 124/3, 154, 184, 230/1, 231, 233/2, 238/1, 238/2, 241, 242, 250/1, 250/2, 251, 252/2, 253, 255/1, 255/2, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/14, 255/15, 255/16, 255/17, 255/18, 256/1, 256/2, 257/1, 257/3, 257/5, 258/1, 258/3, 258/5, 258/7, 258/10, 258/11, 258/15, 258/17, 258/19, 258/22, 258/29, 258/30, 258/31, 258/34, 258/36, 258/37, 258/38, 258/39, 258/40, 258/43, 258/44, 258/45, 258/47, 258/48, 258/58, 258/59, 258/64, 258/67, 258/70, 258/71, 258/73, 262, 265, 266/2, 268/1, 270/2, 271, 272, 274, 275, 276, 278, 279, 282, 310, 311, 337, 339, 340, 370, 433, 455/2, 530/128, 530/129, 530/132, 530/133, 530/134, 530/137, 530/140, 530/142, 530/180, 530/181, 530/184, 531/10, 531/15, 531/19, 531/20, 531/21, 531/22, 531/23, 531/24, 531/26, 531/27, 531/28, 531/30, 531/31, 531/32, 531/33, 531/34, 531/35, 531/36, 531/43, 531/44, 531/45, 531/46, 531/51, 531/52, 531/53, 531/55, 531/56, 531/57, 531/58, 531/65, 539/2 ,539/3, 541/1, 541/2, 544, 583/2, 591/1, 591/2, 609, 613, 615/1, 615/6, 615/7, 615/9, 622, 623, 630/3, 631/3, 631/4, 631/5, 631/8, 631/9, 631/11, 631/13, 631/16, 631/18, 641/1, 641/3, 641/4, 641/5, 641/6, 577/2, 677/3, 691, 693, 695/2, 695/4, 695/6, 695/7, 699, 720, 724, 725, 747/1, 754/1, 754/2, 757/1, 757/2, 762, 764/1, 771/1, 771/2, 772, 773/2, 776/1, 778, 778/1, 778/2, 778/6, 779/2, 779/6, 782/4, 787/1, 787/2, 788, 789/1, 789/4, 789/5, 789/7, 790/4, 791/1, 791/3, 791/4, 791/5, 791/7, 792/2, 792/4, 793/1, 795/3, 795/6, 796/1, 797/2, 801/2, 801/5, 801/6, 801/7, 801/9, 801/10, 817/2, 822, 826/1, 826/2, 826/3, 826/5, 826/6, 827/1, 828, 829, 831/1, 832/2, 833, 835, 837, 839/2, 840, 841/2, 841/3, 844/1, 844/8, 845/1, 845/6, 845/8, 846, 849/1, 857/1, 857/3, 878/1, 883/1, 884/2, 891, 933/1, 960/3, 968/6, 968/7, 968/8, 968/9, 968/10, 968/12, 968/20, 968/22, 968/23, 968/25, 968/29, 968/30, 968/32, 968/36, 968/37, 968/39, 968/40, 968/41, 968/43, 968/44, 968/50, 968/51, 968/53, 968/54, 968/59, 968/61, 968/62, 972/9, 972/113, 972/114, 972/117, 972/118, 972/119, 972/120, 972/121, 972/16, 972/19, 972/21, 972/22, 972/25, 972/28, 972/33, 972/38, 972/39, 972/40, 972/42, 972/45, 972/49, 972/59, 972/62, 972/63, 972/68, 972/72, 972/74, 972/81, 972/83, 972/84, 977/1, 977/2, 977/11, 977/14, 977/15, 977/16, 977/17, 977/18, 977/19, 977/21, 977/23, 977/24, 977/25, 977/28, 977/29, 977/30, 977/50, 977/51, 977/55, 977/58, 977/61, 977/66, 977/68, 977/73, 977/74, 979, 979/1, 979/3, 979/4, 979/5, 979/7, 979/8, 979/9, 979/118, 979/119, 979/26, 979/26, 979/27, 979/28, 979/29, 979/31, 980/25, 984/8, 984/9, 984/10, 986/1, 988/1, 988/3, 990/2, 992/2, 992/3, 993, 994/5, 997/1, 1000/5, 1000/11, 1001/1, 1004/2, 1011/1, 1011/3, 1011/12, 1011/19, 1011/24, 1032, 1033/1, 1033/3, 1039/1, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1044/2, 1044/5, 1045/1, 1045/4, 1045/5, 1045/5, 1045/8, 1067/1, 1067/3, 1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/15, 1067/27, 1067/32, 1067/38, 1067/43, 1067/51, 1067/90, 1067/94, 1067/97, 1073/4, 1073/6, 1073/7, 1075/1, 1075/2, 1075/9, 1076/3, 1076/5, 1076/7, 1076/10, 1076/12, 1076/13, 1076/14, 1076/15, 1076/22, 1079/19, 1088/3, 1240/1, 1240/9, 1242/1, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1243/5, 1244/8, 1244/12, 1245/2, 1245/3, 1245/4, 1245/5, 1245/8, 1246/10, 1247, 1248, 1340, 1349/1, 1353, 1368, 1372, 1375/1, 1375/2, 1014/5, 1011/9, 857/3, 796/3, 795/8, 795/10, 285/1, 285/3, 285/2, 270/3.
5. člen
Območje reducirnih postaj (RP):
– RP Leskovec, k.o. Leskovec, parcelni številki:1073/6, 1073/7
– RP Spodnji Grič, k.o. Krško parcelne številke: 3031, 3030/1, 1244/8.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV V PROSTORU
6. člen
Predviden mestni plinovod vključuje naslednje objekte:
1. Sekundarni plinovod DN 200 in DN 100 z obratovalnim tlakom 3 bar
2. Terciarni plinovod od PE 225 do PE 32 z obratovalnim tlakom 0.1 bar
3. Reducirne postaje:
– Leskovec
– Spodnji Grič.
Sekundarni plinovod
7. člen
Plinovod bo zgrajen iz brezšivnih jeklenih cevi za srednjetlačni plinovod 3 bar.
Premeri cevi in dolžine odsekov so:
– od MRP Krško in RP Leskovec do odcepa za Videm – DN 200, 1320m
– od odcepa za Videm do RP Spodnji Grič – DN 100, 260m.
Terciarni plinovod
8. člen
Cevovod bo izdelan iz PE cevi, serije S5, ki dovoljuje delovni tlak plina do 4 bar.
Premeri cevi in dolžine glavnih odsekov so:
Leskovec
– od RP Leskovec do odcepa pri
 nakupovalnem centru               PE 225, l = 700m
– plinovodna krožna zanka 
 Leskovca od IC Žadovinek do nakupoval. centra 
                         PE 200, l = 2400m
– krožna zanka Leskovec in odcep
 za Gmajno                    PE 160, l = 1190m
– odcepi Gmajna                  PE 110, l = 650m
– odcepi v Leskovcu                PE 110, l = 240m
– zanka Gmajna                   PE 90, l = 600m
– odcepi Leskovec                  PE 90, l = 460m
– ostali odcepi na območju    
 Leskovca in Gmajne                PE 63, l = 3230m
 Veniše
– odcep                       PE 110 l = 760m
– odcep                       PE 90 l = 440m
 Grič
– odcep iz RP Spodnji Grič do
 blokov Sp. Grič PE 225, l = 80m
– odcep od krožne zanke Leskovec 
 pri Leskovškem potoku do blokov Sp. Grič     PE 200, l = 710m
– odcep pri nakupovalnem centru          PE 200, l = 210m
– odcep v smeri Griča               PE 160, l = 480m
– odcep v smeri leskovškega gradu         PE 110, l = 940m
– zanka Spodnji Grič                PE 110, l = 410m
– zanka Spodnji Grič                PE 90, l = 440m
– odcepi Grič                    PE 90, l = 400m
– odcepi Kostak Žlapovec              PE 90, l = 170m
– odcepi na Griču                  PE 63, l = 960m
  Narpel
– odcepi za Narpel                PE 160, l = 1210m
– odcepi                      PE 110, l = 460m
– odcepi                      PE 90, l = 340m
– odcepi                      PE 63, l = 880m
 Žadovinek
– odcepi Žadovinek                 PE 110, l = 640m
– odcepi                      PE 90, l = 640m
– odcepi                      PE 63, l = 140m
Reducirne postaje (RP)
RP Leskovec
9. člen
Predvidena je za reduciranje tlaka iz 3 bar/100mbar.
Območje postaje se ogradi z žično ograjo min. višine 2.0 m na min. oddaljenost 3m od objekta.
– horizontalni gabarit: 2.40 x 1.60 m (±5%)
– vertikalni gabarit: pritličje 2.60
– streha: ravna
– fasada: grobi omet rumene barve
– dovoz: po obstoječi makadamski poljski poti do območja se uredi peš dostop dolžine 15m in širine 1m.
RP Spodnji Grič
10. člen
Predvidena je za reduciranje tlaka iz 3 bar/100mbar.
Območje postaje se ogradi z žično ograjo višine 2m na minimalno oddaljenost od objekta 3m.
Velikost ograjenega kompleksa 9.00 x 8.20m
– horizontalni gabarit: 2.40 x 1.60 m (±5%)
– vertikalni gabarit: pritličje (2.60m)
– streha: ravna
– fasada: grobi omet rumene barve
– dovoz : z lokalne ceste L 2241, uredi se dovozno pot dolžine 6 m in širine 3m.
11. člen
V tri metre širokem pasu trase plinovoda je prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1m globoko, oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče globlje kot 0.5m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE PROSTORA
Križanja cest
Magistralna cesta
12. člen
Magistralno cesto MC 10/3 bo plinovod prečkal pri:
– stadionu Matije Gubca – dolžina zaščitne cevi 23 m
– nakupovalnem centru – dolžina zaščitne cevi 20 m
– obrtni coni Ul. MDB (Šolaja) - dolžina zaščitne cevi 12 m
– industr. coni Žadovinek (SOP) – dolžina zaščitne cevi 15 m
Prečkanja magistralne ceste se izvedejo s prebojem.
Lokalne ceste
13. člen
Križanja z lokalnimi cestami se izvedejo :
Prekop lokalnih cest je dovoljen v primerih, kjer prevrtanje ni tehnično izvedljivo.
Pri prekopu moderniziranih cest se izkopani material nadomesti s pustim betonom, zadnja plast se obnovi v asfaltni izvedbi.
Pri vzdolžnem poteku plinovoda v cestišču se plinovod polaga v zaščitni cevi.
Komunalne ceste
14. člen
Križanja komunalnih cest se izvajajo s prekopi.
Na mestih prekopa se asfalt strojno reže, izkopani material se nadomesti s ustim betonom, vrhanja plast se ponovno asfaltira.
Makadamske ceste se prekopljejo, vozišče pa se po končanih delih vzpostavi v prvotno stanje.
Prekopi se praviloma izvajajo fazno do polovice vozišča. Druga polovica se prekoplje, ko je prva usposobljena za promet.
V primeru, ko je cestišče potrebno prekopati po celotni širini, je investitor dolžan pridobiti dovoljenje za zaporo prometa in zagotoviti ter označiti ustrezen obvoz.
Križanja z energetskimi vodi
15. člen
Horizontalni odmik plinovodne cevi od visokonapetostnih kablov je min. 0.50m, oziroma po diagonali 0.7m.
Odmik od nizkonapetostnih kablov je po diagonali 0.4 m.
Pred izkopom se podzemni elektroenergetski vodi zakoličijo, ročno odkopljejo in pred položitvijo plina ustrezno zaščitijo s PVC polcevmi.
Križanja s telefonskim in KDS omrežjem
16. člen
Križanja plinovoda s podzemnimi telefonskimi in KDS kabli se izvede tako, da poteka plinovod pod omenjenimi kabli na razmaku 1 m.
Kjer tega ni možno izvesti, so dopustni manjši razmaki in sicer minimalno 0.5 m oziroma 0.6 m po diagonali, potrebna pa je ustrezna zaščita.
Na mestih križanj PTT in KDS kablov se te predhodno zakoliči, ročno odkoplje v dolžini do 3m in pred položitvijo plinovoda ustrezno zaščiti s PVC polcevmi.
Vsa dela v bližini kablov se izvajajo izključno ročno.
Križanja vodovoda
17. člen
Križanja plinovoda in vodovoda morajo biti praviloma izvedena pod pravim kotom.
Kjer tega pravila ni možno upoštevati, je kot križanj lahko drugačen, vendar ne manjši od 45 stopinj in ne večji od 135 stopinj.
Plinovod se praviloma položi 0.5m pod vodovodom v ustrezni zaščiti.
Minimalni horizontalni odmik plinovoda od vodovoda pri vzporednem poteku znaša 1m.
Vsa dela v bližini vodovoda se izvajajo ročno.
Križanja kanalizacije
18. člen
Mesto križanja kanalizacije s plinovodom se zakoliči, odkop jarka okoli kanalizacije se izvaja ročno in pod nadzorom upravljalca v dolžino do 3m.
Minimalni horizontalni odmik plinovoda od kanalizacije znaša 2.5m.
Minimalni vertikalni odmik od kanalizacije znaša 0.5m ob potrebni zaščiti.
Križanja se izvajajo tako da poteka plinovod nad kanalizacijo.
Križanja plinovoda
19. člen
Predviden plinovod prečka naslednje obstoječe plinovode:
Pri prečkanju obstoječega plinovoda je potrebno izvesti najmanj 0.5m vertikalnega odmika, pri vzporednem poteku pa 2m odmika.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
Križanja vodotokov
20. člen
Plinovod se na mestu, kjer prečka regulirano strugo Leskovškega potoka, položi najmanj 0.8m pod dnom potoka, oziroma se na drugem mestu, kjer je potok kanaliziran v cevi, položi nad potokom in sicer 0.6 m pod terenom.
Na mestu kjer prečka nereguliran potok se položi najmanj 1m pod obstoječim dnom.
Zaščita mora biti s polaganjem v cevi, katere morajo segati na obeh straneh čez brežine na okoliški teren.
Dno potoka in brežine je po končanih delih potrebno utrditi ter brežine zasaditi s primerno vegetacijo.
Naravna in kulturna dediščina
21. člen
Na območju arheološke dediščine A28 – Žadovinek in A27 – Leskovec pri Krškem je pri posegu v zemeljske plasti – izkopu trase plinovoda potreben nadzor s strani LRZNVKD.
Gradnja drugih objektov v koridorju plinovoda
22. člen
Na traso plinovoda ni dovoljeno postavljanje objektov.
Za gradnjo objektov in naprav v 6 m pasu (3 m od osi plinovoda) trase plinovoda je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda.
Podtalnica
23. člen
Podtalnico in tla se varuje pred onesnaženjem s preprečitvijo razlivov naftnih derivatov v času gradnje plinovoda.
V primeru razlitja se kontaminirano zemljino takoj odstrani in odvaža na sanitarno deponijo, ker se izvrši dekontaminacijo.
Hrup
24. člen
V nočnem času niso dovoljena dela na trasi plinovoda.
Ureditev gradbišča
25. člen
Pri izkopu z mehanizacijo je gradbiščni pas zemljišče 3m na vsako stran osi plinovoda.
V gradbiščnem pasu se izvaja izkop, deponira prst, matični substrat in material potreben pri gradnji.
V času gradnje se mora zagotoviti dostop do vseh objektov in zemljišč.
Izkopane jarke se mora označiti in zavarovati zaradi varnosti prometa, kar posebno velja za nočni čas.
26. člen
V času gradnje se odpadki zbirajo in odvažajo na deponijo komunalnih ali posebnih odpadkov.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci LN:
– pred pričetkom del pravočasno obvestiti upravljalce energetskih, komunalnih naprav in cest ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in pod nadzorom upravljalcev
– izvesti vse potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice in poravnati vse odškodnine v prostoru, ki bi nastale zaradi graditve ali obratovanja plinovoda
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja do prometnega zastoja, zagotoviti dostope do obstoječih objektov in kmetijskih zemljišč
– pri vzdolžnih prekopih cest, kjer se posega več kot 25% na modernizirano cestišče, je investitor dolžan preplastiti celotno širino vozišča v debelini obstoječega asfalta
– pri prekopih cest po celotni širini vozišča je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste
– po končani gradnji vzpostaviti teren in zemljišče v prvotno stanje.
VII. TOLERANCE
28. člen
Odstopanja od trase so dopustna za širino delovnega pasu v okviru parcelnih številk zajetih s tem lokacijskim načrtom.
Dopustna so tudi večja odstopanja, za katera je potrebno narediti lokacijsko preverbo trase in pridobiti soglasje lastnikov zemljišč.
VIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Lokacijski načrt Plinifikacija mesta Krško I. faza, št. 104/94 je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu prostojnim za urejanje prostora občine Krško.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-352-11/94
Krško, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Branimir Vodopivc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti