Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

271. Sklep o določitvi višine komunalnih taks, stran 325.

Občinski svet je na podlagi 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 14. decembra 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi višine komunalnih taks
1. člen
V tarifi komunalnih taks odloka o komunalnih taksah se spremeni:
– v tar. št. 1 se znesek 7.000 SIT nadomesti z zneskom 8.300 SIT,
– v tar. št. 2 se zneska 14 in 20 SIT nadomestita z zneskom 16 in 23 SIT,
– v tar. št. 3 se zneski 7.000, 23.000 in 11.500 SIT nadomestijo z zneski 8.300, 27.500 in 13.700 SIT,
– v tar. št. 5 se zneska 10.400 in 21.000 SIT nadomestita z zneskom 12.400 in 25.000 SIT,
– v tar. št. 6 se zneska 21.000 SIT in 10.400 SIT nadomestita z zneskom 25.000 in 12.400 SIT,
– v tar. št. 7 se znesek 10.400 SIT nadomesti z zneskom 12.400 SIT,
– v tar. št. 8 se zneska 103 in 34 SIT nadomestita z zneskom 123 in 40 SIT,
– v tar. št. 9 se zneska 2.100 in 700 SIT nadomestita z zneskom 2.500 in 800 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za odmero taks za leto 1995.
Št. 417-003/95
Žalec, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost