Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

270. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije v Občini Žalec, stran 325.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet na seji 14. decembra 1995 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občinski svet razreši občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
predsednik: Milan Bratušek, roj. 1945, dipl. pravnik, sodnik, Čopova, Žalec,
nam. predsednika: Srečko Gabrilo, roj. 1950, dipl. pravnik, notar, Drešinja vas, Petrovče,
član: Marjan Natek, roj. 1957, Pondor 27a, Tabor,
namestnik člana: Janez Meglič, roj. 1932, Partizanska 3, Žalec,
član: Franc Breznikar, roj. 1953, Kapla 27a, Tabor,
namestnik člana: Erna Drofenik, roj. 1943, Polzela 195,
član: Kristjan Markovič, roj. 1955, Soseska, Prebold,
namestnik člana: Valter Hojnik, roj. 1936, Gotovlje 193b, Žalec.
II
Občinski svet imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
predsednik: Rajko Vrečer, roj. 1962, dipl. pravnik, Migojnice 55,
nam. predsednika: Janko Gedlička, roj. 1947, dipl. prav., Polzela,
član: Vlado Krušič, roj. 1945, Prekopa 4,
namestnik člana: Franc Verdel, roj. 1952, Latkova vas 32,
član: Andrej Podpečan, roj. 1955, Galicija 51,
namestnik člana: Ivan Centrih, roj. 1927, Žalec, Kvedrova 2,
član: Marijan Turičnik, roj. 1938, Petrovče 241,
namestnik člana: Andrej Korošec, roj. 1948, Glinje 2a.
III
Mandat Občinske volilne komisije je štiri leta.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10800/016/94
Žalec, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina