Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

268. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995, stran 324.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 9. člena ter v skladu s 66. členom statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na 12. redni seji dne 18. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995 tako, da se glasi:
Proračun Občine Vojnik za leto 1995 znaša:
Prihodki:                          SIT
I. Prihodki za zagotovljeno porabo          351,925.000
II. Prihodki za druge naloge             35,710.000
Prihodki skupaj (I. in II.)             387,635.000
Odhodki:
I. Tekoči odhodki                  301,235.000
II. Investicijski odhodki               83,400.000
III. Rezerve                      3,000.000
Odhodki skupaj (I., II. in III.)           387,635.000
Presežek ali primanjkljaj                   0
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995 tako, da glasi: Od prihodkov iz 1. člena tega odloka izločamo za rezerve 0,77%. Od tega se rezervni sklad formira v višini 2,000.000 SIT, sredstva v višini 1,000.000 SIT se lahko uporabijo kot tekoča proračunska rezerva. Izločanje v rezervni sklad se opravi do 31. 12. 1995.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se za leto 1995.
Št. 463-12/95
Vojnik, dne 18. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost