Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

259. Odlok o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana, stran 309.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 7. 12. 1995, na podlagi 16. člena statuta občine Komen (Uradne objave, št. 10/95) je Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 12. 1995 na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 22. 12. 1995 in Občinski svet občine Divača na podlagi 9. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) na seji dne 28. 12. 1995 sprejeli
O D L O K
o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana
1. člen
S tem odlokom se ukine sklad stavbnih zemljišč bivše Občine Sežana, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana (Uradne objave, št. 16/85).
2. člen
Z ukinitvijo sklada stavbnih zemljišč preneha funkcija članom upravnega odbora sklada imenovanim s sklepom skupščine Občine Sežana, št. 009/91 z dne 29. 9. 1993.
3. člen
Ukine se žiro račun sklada št. 51420-654-1081 odprtem pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Koper, izpostava Sežana.
Denarna sredstva se prenesejo na žiro račun proračuna Občine Sežana. Razdelitev denarnih sredstev med novonastale občine se izvrši po ključu zagotovljene porabe in sicer: Občini Divača pripada 15,36%, Občini Hrpelje-Kozina 16,20%, Občini Komen 12,79 in Občini Sežana 55,65%.
Po enakem ključu se med občine razdelijo tudi pravice in obveznosti.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41-8/95
Sežana, dne 7. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.
Št. 159
Komen, dne 18. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
Št. 14-1
Divača, dne 28. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine
Divača
Drago Škamperle l. r.
Št. 206
Hrpelje-Kozina, dne 22. decembra 1995.
Predsednik
OS Občine
Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost