Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

255. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi, stran 307.

Na podlagi 78. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 100. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 7. redni seji z dne 24. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi.
II. VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA ODŠKODNINE
2. člen
Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov, posamezna gospodinjstva in industrija in ostali koristniki plačujejo odškodnino od vrednosti odvoza odpadkov kot dodatno postavko na računu za plačilo odvoza odpadkov.
3. člen
Višina odškodnine, način in rok nakazila bosta urejena v pogodbi, sklenjeni in dogovorjeni med Občino Odranci in pooblaščenim podjetjem Komunala Lendava, za odvoz komunalnih odpadkov.
Za določitev višine odškodnine je potrebno predhodno soglasje Občinskega sveta občine Odranci.
4. člen
Podjetje Komunala Lendava zaračunava odškondino povzročiteljem kot dodatno postavko na računu za plačilo odvoza odpadkov.
III. KONČNI DOLOČBI
5. člen
Odlok velja do sprejetja ustreznega državnega predpisa, ki bo urejal plačevanje odškodnine za razvrednotenje okolja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jožef Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina