Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

235. Sklep o določitvi cene oskrbnih stroškov na otroka in višini subvencije Občine Laško k oskrbnini na otroka v Vrtcu Laško, stran 289.

Občinski svet občine Laško je na podlagi določil samoupravnega sporazuma o uveljavljanju socialnovarstvenih pravic (Uradni list SRS, št. 37/89), 23. in 139. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95 ) ter 2. in 3. člena pravilnika o kriterijih in merilih za oblikovanje cene vzgojnovarstvene storitve in subvencije na otroka v VVZ občine Laško, na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi cene oskrbnih stroškov na otroka in višini subvencije Občine Laško k oskrbnini na otroka v Vrtcu Laško
I
Oskrbni stroški na otroka v Vrtcu Laško po posameznih programih znašajo:
a) v oddelkih za otroke v starosti od 1.-7. leta        28.424 SIT
b) v oddelkih skrajšane priprave na šolo            6.082 SIT
c) v oddelkih cicibanovih uric                  548 SIT
II
Cena iz prve točke tega sklepa se upošteva pri obračunavanju storitev od 1. 1. 1996 dalje.
III
Najnižja subvencija Občine Laško k oskrbnini na otroka v Vrtcu Laško je v višini 45% cene na otroka in se upošteva od 1. 1. 1996 dalje, znaša pa 12.790 SIT na otroka mesečno.
Najvišja subvencija Občine Laško k oskrbnini na otroka znaša 83% cene na otroka ali 23.804 SIT na otroka.
IV
Vsi zneski, ki jih plačujejo starši kot oskrbnino na otroka se s 1. 1. 1996 povečajo za 20%.
V
Najvišji zneski, ki jih plačujejo starši kot oskrbnino na otroka znašajo po posameznih programih od 1. 1. 1996 dalje:
a) v oddelkih od 1-7 let               15.633 SIT
b) v rednih oddelkih priprave na šolo        12.506 SIT
c) v 4-5 urnem progr.                 11.725 SIT
d) urno varstvo                     178 SIT
e) dnevni stroški plenic                 120 SIT
VI
Minimalni prispevek, ki ga plačujejo starši kot oskrbnino znaša 4.620 SIT .
VII
S tem sklepom preneha veljati sklep, ki ga je 12. 12. 1994 sprejel IS SO Laško.
Št. 602-9/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina