Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

231. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Laško v I. trimesečju leta 1996, stran 284.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; - 6/94 odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 21. decembra 1995 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Laško v I. trimesečju leta 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Laško za leto 1996, vendar najdlje do konca meseca marca 1996 oziroma dva meseca po sprejetju državnega proračuna, se izvaja začasno financiranje javne porabe v Občini Laško na podlagi proračuna za leto 1995.
2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino sredstev, ki so bili za te namene razporejeni v letu 1995.
3. člen
Iz načina financiranja opredeljenega v 2. členu so izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini kot so bila pridobljena.
4. člen
Realizirani odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Laško za leto 1996 in se morajo izkazati v zaključnem računu občinskega proračuna za leto 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 403-1/96-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina