Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

226. Odlok o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina, stran 281.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter druge alinee drugega odstavka 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 11. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan in z njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljano v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
3. člen
Vrsto in obliko plakatnih mest določi Občina Hrpelje-Kozina, odločbo o priglasitvi del izda pristojna upravna enota v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
5. člen
Izvajalec mora v roku petih dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
6. člen
Župan lahko določi za posamezne krajevne skupnosti drugačen način plakatiranja, ki je v skladu s krajevnimi običaji in ni v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja določbe tega odloka.
8. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampaniji.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na upravi Občine Hrpelje-Kozina in zanje vnaprej plačati pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel dogovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi Občine Hrpelje-Kozina.
11. člen
Z denarno (mandatno) kaznijo 8.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve ali ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta,
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan),
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov,
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen),
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (4. člen),
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (5. člen),
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba prave osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, redarji in policija.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o plakatiranju in postavljanju reklam na območju Občine Sežana (Ur. objave, št. 20/91).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 194
Hrpelje-Kozina, dne 11. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti