Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

225. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995, stran 281.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 28. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995 (Uradni list RS, št. 50/95) se v 3. členu spremeni prvi odstavek in glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1995 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1995 v višini 115,599.197,90 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 118,462.094,90 SIT sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti              52,114.027,62 SIT
– investicijske obveznosti           63,485.170,28 SIT
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 32/95
Šalovci, dne 28. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost