Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

224. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995, stran 279.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 - odločba US RS št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 12. seji dne 27. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995
1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995 (Uradni list RS, št. 30/95) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1995 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in odhodkov  Račun financiranja
                     SIT         SIT
------------------------------------------------------------------
Prihodki             970,381.000      33,774.000
Odhodki              993,455.000      10,700.000
Primanjkljaj            23,074.000
Presežek                        23,074.000
------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-5/95
Grosuplje, dne 27. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost