Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

223. Spremembe in dopolnitve statuta, stran 279.

V podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) in na podlagi zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95); in na podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 15. seji dne 15. 1. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
1. člen
Spremeni se štirinajsta alinea 10. člena statuta Občine Dobrepolje tako, da se glasi:
- priprava lokacijske dokumentacije.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena statuta Občine Dobrepolje tako, da se glasi:
Župan, podžupan, član nadzornega odbora ter delavci v občinski upravi ne morejo biti člani občinskega sveta.
3. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/96
Dobrepolje, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost