Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

210. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995, stran 275.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. januarja 1996 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995
I
Pokojnine se od 1. novembra 1995 uskladijo na podlagi gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu novembru 1995 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 3,5%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1995.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) - v nadaljevanju: zakon - od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 73/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1995.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. novembra 1995 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1995.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 73/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1995.
V
Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupnosti (Uradni list SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, izhajajoče iz ugotovitve te osnove (Uradni list RS, št. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VII
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. novembra 1995 najmanj 40.836,35 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. novembra 1995.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. novembra 1995.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Po prvem odstavku I. točke tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec december 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1995 (Uradni list RS, št. 73/95).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, pripadajoča razlika za nazaj, za meseca november in december 1995, se obračuna in izplača skupaj s pokojnino, izplačano v mesecu januarju 1996.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost