Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

208. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije, stran 273.

Na podlagi točke I/2 do 6 in I/8 do 9 sklepa Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93, 34/93, 35/94) in točke I/2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve objavlja
Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
Za mesec februar 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 34.605 SIT;
– za 20 let delovne dobe 51.908 SIT;
– za 30 let delovne dobe 69.210 SIT;
2. regres za prehrano med delom 10.789 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.877 SIT;
– 8 do 12 ur 2.697 SIT;
– nad 12 ur 5.394 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 4.714 SIT;
– brez računa 1.618 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 23 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer (15% cene bencina) 11,50 SIT;
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 19.419 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 23.735 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziroma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara 69.210 SIT;
9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso mesečne nagrade:
– učencem 7.176 SIT,
– študentom 14.693 SIT.
Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 16. januarja 1996.
Predsednik
Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina