Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995

Kazalo

1. Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve o uveljavitvi dvostranskih mednarodnih sporazumov Republike Slovenije, stran 124.

O B V E S T I L O
MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
Veljajo naslednji dvostranski mednarodni sporazumi Republike Slovenije:
z Republiko Albanijo
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Tirani 9. 12. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/94, v: Uradni list RS, št. 36/94)
Velja od 24. 6. 1994.
z Republiko Avstrijo
1. Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, podpisana na Dunaju 30. 11. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93, v: Uradni list RS, št. 23/93)
Velja od 1. 10. 1993.
Hkrati s konvencijo začne veljati tudi Dogovor o izvajanju konvencije, sklenjen istega dne.
2. Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter o conah na območju cestnega predora Karavanke, podpisana na Dunaju 12. 3. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/94, v: Uradni list RS, št. 2/94)
Velja od 1. 1. 1995.
z Belorusijo
1. Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o trgovinsko-gospodarskem, znanstvenotehničnem in kulturnem sodelovanju, podpisan v Minsku 3. 6. 1991 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/92, v: Uradni list RS, št. 13/92)
Velja od 3. 6. 1991.
2. Zapisnik z zasedanja delovne skupine za realizacijo Sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o trgovinsko-gospodarskem, znanstvenotehničnem in kulturnem sodelovanju, podpisan v Minsku 16. 10. 1991 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/92, v: Uradni list RS, št. 13/92)
Velja od 16. 10. 1991.
z Beneluksom
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vladami držav Beneluksa o ukinitvi vizumov, podpisan na Dunaju 16. 11. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/93, v: Uradni list RS, št. 14/93)
Velja od 24. 11. 1992.
s Češko republiko
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij, podpisan v Pragi 4. 5. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/94, v: Uradni list RS, št. 11/94)
Velja od 21. 5. 1994.
2. Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Češke republike o medsebojnem sodelovanju, podpisan v Pragi 27. 9. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/93, v: Uradni list RS, št. 67/93)
Velja od 26. 1. 1994.
3. Sporazum o svobodni trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko, podpisan v Ljubljani 4. 12. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/94, v: Uradni list RS, št. 44/94)
Velja od 26. 8. 1994.
4. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Pragi 12. 5. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 22/94, v: Uradni list RS, št. 79/94)
Velja od 12. 1. 1995.
z Republiko Čile
1. Sporazum o ukinitvi vizumov za nosilce diplomatskih, službenih in posebnih potnih listov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Čile, sklenjen 14. 7. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/94, v: Uradni list RS, št. 58/94)
Velja od 13. 8. 1994.
s Kraljevino Dansko
1. Sporazum o nasledstvu sporazumov nekdanje SFRJ s Kraljevino Dansko, sklenjen z izmenjavo not dne 28. 7. 1993 in 8. 10. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/93, v: Uradni list RS, št. 48/93 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 8. 10. 1993.
2. Sporazum o dopolnitvi Sporazuma o nasledstvu sporazumov s Kraljevino Dansko, sklenjen z izmenjavo not 3. 2. 1994 in 20. 9. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/94, v: Uradni list RS, št. 8/94)
Velja od 20. 9. 1994.
z Republiko Estonijo
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Ljubljani 5. 11. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/94, v: Uradni list RS, št. 36/94)
Velja od 14. 7. 1994.
z Evropsko banko za obnovo in razvoj
1. Sporazum o garanciji med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj (projekt dravskih elektrarn), podpisan v Londonu 25. 4. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/93, v: Uradni list RS, št. 30/93)
Velja od 22. 7. 1993.
z Evropsko patentno organizacijo
1. Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo z dne 2. 7. 1993 (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 2/94, v: Uradni list RS, št. 8/94)
Velja od 1. 3. 1994.
z Evropsko unijo
1. Okvirni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti (Evropske unije) o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja, podpisan v Bruslju 7. 10. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/93, v: Uradni list RS, št. 56/93)
Velja od 6. 10. 1993.
2. Program dvostranskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in EGS – Skupni memorandum, podpisan v Ljubljani 9. 7. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/93, v: Uradni list RS, št. 48/93)
Velja od 9. 7. 1993.
z Republiko Filipini
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini o ukinitvi vizumov za nosilce diplomatskih in službenih potnih listov, sklenjen z izmenjavo not 26. 5. 1993 in 23. 2. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/94, v: Uradni list RS, št. 42/94)
Velja od 25. 3. 1994.
z Republiko Finsko
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o nadaljnji veljavi sporazumov, sklenjenih med nekdanjo SFRJ in Republiko Finsko, sklenjen z izmenjavo not 16. 10. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/92, v: Uradni list RS, št. 40/92 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 16. 10. 1992.
z Republiko Francijo
1. Sporazum o ukinitvi vizumov med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo, sklenjen z izmenjavo pisem v Ljubljani z dne 1. 2. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/93, v: Uradni list RS, št. 65/93)
Velja od 9. 2. 1993.
2. Sporazum o nasledstvu sporazumov, z dne 28. 3. 1994 in 25. 5. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/94, v: Uradni list RS, št. 35/94 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 25. 5. 1994.
z Republiko Grčijo
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o ukinitvi vizumov, sklenjen v Atenah 6. 4. 1994 z izmenjavo pisem (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/94, v: Uradni list RS, št. 25/94)
Velja od 6. 5. 1994.
2. Sporazum o nadaljnji veljavi sporazumov, sklenjenih med bivšo SFRJ in Grčijo, sklenjen z izmenjavo not z dne 15. 11. 1994 in 14. 12. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/94, v: Uradni list RS, št. 73/94 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 14. 12. 1994.
z Republiko Indijo
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisan v New Delhiju 7. 12. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/94, v: Uradni list RS, št. 65/94)
Velja od 17. 1. 1995.
z Državo Izrael
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o ukinitvi vizumov, sklenjen z izmenjavo not z dne 20. 10. 1993 in 22. 10. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/93, v: Uradni list RS, št. 65/93)
Velja od 22. 11. 1993.
z Japonsko
1. Sporazum o nasledstvu pogodb nekdanje Jugoslavije z Japonsko, sklenjen z izmenjavo not z dne 14. 2. 1994 in 21. 2. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/94, v: Uradni list RS, št. 8/94 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 21. 2. 1994.
z Južnoafriško republiko
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, sklenjen z izmenjavo not z dne 28. 4. 1993, 14. 9. 1993 in 17. 9. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/93, v: Uradni list, št. 65/93)
Velja od 1. 12. 1993.
z Ljudsko republiko Kitajsko
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, podpisan v Ljubljani 13. 9. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/94, v: Uradni list RS, št. 11/94)
Velja od 1. 1. 1995.
2. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o ukinitvi vizumov za diplomatske in službene potne liste, podpisan v Pekingu 1. 6. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/94, v: Uradni list RS, št. 42/94)
Velja od 1. 7. 1994.
z Luksemburgom
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prevozu, podpisan v Ljubljani 21. 5. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/93, v: Uradni list RS, št. 57/93)
Velja od 1. 7. 1994.
z Republiko Madžarsko
1. Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan v Budimpešti 2. 9. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93, v: Uradni list RS, št. 23/93)
Velja od 24. 3. 1994.
2. Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, podpisan v Ljubljani 6. 11. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93, v: Uradni list RS, št. 23/93)
Velja od 29. 4. 1994.
3. Pogodba o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisana v Budimpešti 1. 12. 1992 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93, v: Uradni list RS, št. 23/93)
Velja od 4. 3. 1994.
4. Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, podpisan v Budimpešti 19. 5. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/94, v: Uradni list RS, št. 2/94)
Velja od 19. 2. 1994.
5. Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan v Ljubljani 6. 4. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/94, v: Uradni list RS, št. 49/94)
Velja od 1. 2. 1995.
z Mednarodno banko za obnovo in razvoj
1. Kreditni sporazum (Kredit za prestrukturiranje podjetniškega in finančnega sektorja) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj, podpisan v Washingtonu 16. 8. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/93, v: Uradni list RS, št. 57/93)
Velja od 19. 11. 1993.
z Zvezno republiko Nemčijo
1. Sporazum o zaposlovanju detaširanih delavcev iz Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji, sklenjen z izmenjavo pisem ministrov za delo 10. 12. 1991 in 12. 12. 1991 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/92, v: Uradni list RS, št. 14/92)
Velja od 19. 12. 1991.
2. Dogovor o dopolnitvi sporazuma z dne 5. novembra 1992 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev Republike Slovenije, sklenjen z izmenjavo not 16. 6. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/94, v: Uradni list RS, št. 74/94)
Velja od 16. 2. 1995.
3. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o nasledstvu pogodb, sklenjen z izmenjavo not 30. 3. 1993 in 19. 4. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 20/93, v: Uradni list RS,št. 67/93 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 19. 4. 1993.
4. Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom, podpisan v Ljubljani 18. 6. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/94, v: Uradni list RS, št. 36/94)
Velja od 28. 6. 1994.
5. Dogovor o projektu “Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranju spremljevalnih ukrepov”, sklenjen z izmenjavo not z dne 25. 11. 1993 in 29. 11. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/93, v: Uradni list RS, št. 67/93)
Velja od 29. 11. 1993.
s Kraljevino Nizozemsko
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o rednem zračnem prometu med in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Ljubljani 24. 11. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/94, v: Uradni list RS, št. 65/94)
Velja od 1. 3. 1995.
z Republiko Poljsko
1. Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Varšavi 14. 2. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/94, v: Uradni list RS, št. 42/94)
Velja od 23. 1. 1995.
z Rusko federacijo
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev, podpisan v Moskvi 6. 5. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/93, v: Uradni list RS, št. 57/93)
Velja od 15. 12. 1993.
2. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado RSFSR o gospodarskem, znanstvenotehničnem in kulturnem sodelovanju, podpisan v Moskvi 15. 5. 1991 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/92, v: Uradni list RS, št. 13/92)
Velja od 15. 5. 1991.
s Slovaško republiko
1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o ukinitvi vizumov, podpisan v Bratislavi 28. 7. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/94, v: Uradni list RS, št. 35/94)
Velja od 27. 8. 1993.
2. Sporazum o nasledstvu sporazumov, sklenjenih med bivšo SFRJ in bivšo ČSFR, sklenjen z izmenjavo not dne 22. 2. 1994 in 27. 6. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/94, v: Uradni list RS, št. 14/94 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 27. 6. 1994.
s Kraljevino Španijo
1. Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, podpisan v Madridu 15. 12. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/94, v: Uradni list RS, št. 36/94)
Velja od 8. 7. 1994.
s Kraljevino Švedsko
1. Dogovor o skupni potrditvi nasledstva pogodb, sklenjen dne 7. 4. 1993 in 3. 5. 1993 (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 7/93, v: Uradni list RS, št. 24/93 – Akt o notifikaciji nasledstva)
Velja od 3. 5. 1993.
2. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, podpisan v Noordwijku 27. 5. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/94, v: Uradni list RS, št. 58/94)
Velja od 4. 11. 1994.
3. Sporazum o spremembi in dopolnitvi Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, sklenjen z izmenjavo not 10. 12. 1993 in 5. 4. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/94, v: Uradni list RS, št. 58/94)
Velja od 4. 11. 1994.
4. Trgovinski sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko, podpisan v Ljubljani 8. 6. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/94, v: Uradni list RS, št. 2/94)
Velja od 27. 1. 1994.
z Veliko Britanijo
1. Memorandum o soglasju za vzpostavitev stikov v obrambi in o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, podpisan v Londonu 1. 2. 1995 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/95, v: Uradni list RS, št. 12/95)
Velja od 1. 3. 1995.
2. Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske glede predlagane vaje oboroženih sil Njenega Veličanstva v Sloveniji, podpisan v Ljubljani 17. 2. 1995 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/95, v: Uradni list RS, št. 12/95)
Velja od 1. 3. 1995.
z Združenimi državami Amerike
1. Sporazum med Republiško upravo za jedrsko varnost in jedrsko regulatorno komisijo ZDA (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, podpisan v Ljubljani 6. 12. 1993 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/94, v: Uradni list RS, št. 25/94)
Velja od 1. 7. 1994.
2. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado ZDA o spodbujanju investicij (Sporazum s Korporacijo za čezmorske zasebne investicije – OPIC), podpisan v Washingtonu 26. 4. 1994 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/94, v: Uradni list RS, št. 51/94)
Velja od 8. 9. 1994.
Glede veljavnosti ostalih dvostranskih sporazumov glej še:
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/92, v: Uradni list RS, št. 28/92
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/92, v: Uradni list RS, št. 51/92
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/92, v: Uradni list, št. 58/92
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/92, v: Uradni list RS, št. 61/92
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/93, v: Uradni list RS, št. 13/93
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/93, v: Uradni list RS, št. 55/93
– Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/93, v: Uradni list RS, št. 65/93
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti