Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

2. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila med Republiko Slovenijo in Socialistično republiko Vietnam o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 2.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKUPNEGA SPOROČILA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SOCIALISTIČNO REPUBLIKO VIETNAM O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Skupno sporočilo med Republiko Slovenijo in Socialistično republiko Vietnam o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, sprejeto 7. junija 1994 v New Yorku.
2. člen
Skupno sporočilo se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S K U P N O S P O R O Č I L O
O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SOCIALISTIČNO REPUBLIKO VIETNAM
V želji okrepiti odnose prijateljstva in sodelovanja med Republiko Slovenijo in Socialistično republiko Vietnam, se je Vlada Socialistične republike Vietnam odločila priznati Republiko Slovenijo.
Vladi Republike Slovenije in Socialistične republike Vietnam sta se sporazumeli ustanoviti diplomatske odnose med obema državama na ravni veleposlanikov, z dnem 7. junijem 1994.
Sklenjeno v New Yorku, dne 7. junija 1994, v duplikatih, v slovenskem, vietnamskem in angleškem jeziku, pri čemer sta oba teksta enako avtentična.
Za Vlado Republike
Slovenije
Danilo Türk l. r.
izredni in opolnomočeni
veleposlanik, stalni
predstavnik
Republike Slovenije
pri Združenih narodih
Za Vlado Socialistične
republike Vietnam
Le Van Bang l. r.
veleposlanik,
namestnik stalnega predstavnika
Socialistične republike
Vietnam pri Združenih narodih
J O I N T C O M M U N I Q U E
ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Desirous of strengthening relations of friendship and cooperation between the Socialist Republic of Vietnam and the Republic of Slovenia, the Government of the Socialist Republic of Vietnam has decided to recognize the Republic of Slovenia.
The Governments of the Republic of Slovenia and of the Socialist Republic of Vietnam have agreed to establish diplomatic relations between the two countries at Ambassadorial level as of 7 June, 1994.
Done at New York on 7 June, 1994 in duplicate, each in Slovene, Vietnamese and English, all texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Danilo Türk, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary,
Permanent Representative
of the Republic of Slovenia
to the United Nations
For the Government of the
Socialist Republic of Vietnam
Le Van Bang, (s)
Ambassador
Acting Permanent Representative
of the Socialist Republic of
Vietnam to the United Nations
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-52/1-8
Ljubljana, dne 15. decembra 1994
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo skupnega sporočila v vietnamskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina