Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3427. Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 5696.

Na podlagi 65. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1
Banke in druge pravne osebe – izdajatelji plačilnih kartic in upravljalci mrež bankomatov in POS terminalov (v nadaljevanju: poročevalci) pošiljajo Banki Slovenije četrtletna poročila o plačilih, opravljenih s plačilnimi karticami, čeki in drugimi sodobnimi plačilnimi instrumenti in jo sproti obveščajo o lastnostih izdanih plačilnih kartic ter razširjenosti mreže bankomatov in POS terminalov.
Poročevalci so dolžni poročati od dneva izdaje plačilne kartice dalje.
Med plačilne kartice ne sodijo bonitetne kartice, ki omogočajo popust pri nabavi blaga ali storitev, zato njihovi izdajatelji niso dolžni poročati v skladu s tem sklepom.
2
Poročevalci sestavljajo poročila po stanju na zadnji dan četrtletja in v njih upoštevajo celotni promet, obračunan v četrtletju, za katerega poročajo.
3
Poročevalci pošiljajo poročila na predpisanih obrazcih oziroma v predpisanih zapisih na magnetnih medijih ali po javnem omrežju za prenos podatkov.
Poročevalci predložijo poročila Banki Slovenije najkasneje 10 dni po izteku četrtletja za preteklo četrtletje.
4
Guverner Banke Slovenije določi z navodili metodologijo in način sestavljanja poročila.
5
Hkrati s prvim poročilom so poročevalci dolžni poslati tudi izpolnjene obrazce z vpisanimi lastnostmi za vse kartice, za katere poročajo.
6
Do 30. 6. 1996 so poročevalci, kolikor so podatki razpoložljivi, dolžni poslati tudi poročila za leto 1994 in 1995.
7
Ta sklep začne veljati 1. 1. 1996.
Ljubljana, dne 19. decembra 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost