Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3425. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino, stran 5695.

Na podlagi 58. člena zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93) ter pravila 15. in 16. pravilnika za izvajanje pogodbe o sodelovanju na področju patentov, izdaja minister za znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino
1. člen
S tem navodilom je določen način plačevanja naslednjih pristojbin:
I. pristojbine po pravilu 15. v skladu z naslednjim cenikom pristojbin, ki ga določa pravilo 96 pravilnika za izvajanje pogodbe o sodelovanju na področju patentov (v nadaljevanju: pravilnik).
1. Osnovna pristojbina (pravilo 15.2(a))
(a) če mednarodna prijava nima
več kot 30 listov                762 CHF
(b) če ima mednarodna prijava
več kot 30 listov                762 CHF in 15 CHF
                        za vsak list nad
                        30 listi
2. Pristojbina za navedbo: (pravilo 15.2.(a))
(a) za navedbe po pravilu 4.9. (a)       185 CHF
                        za navedbo,
                        s tem da je vsaka
                        navedba po pravilu
                        4.9(a) nad 11
                        navedbami
                        brezplačna
(b) za navedbe po pravilu            185 CHF
4.9(b), potrjene na podlagi           za navedbo
pravila 4.9(c)
3. Pristojbina za potrditev:
(pravilo 15.5(a))                50% zneska
                        pristojbin
                        za navedbo, kot so
                        določene pod
                        točko 2(b)
2. Pristojbino za poizvedbo na podlagi pravila 16 pravilnika in na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93), ki znaša 2.400 DEM;
3. Pristojbino za dostavo na podlagi pravila 14 pravilnika, ki znaša 5% skupne vrednosti pristojbin iz I. in II. točke tega člena.
2. člen
Vse pristojbine iz 1. člena tega navodila vplača prijavitelj mednarodne prijave v tolarski protivrednosti na žiro račun Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 50100-637-56330.
Tolarska vrednost se obračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF oziroma DEM na dan plačila.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za varstvo industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 14/94, 76/94).
4. člen
To navodilo začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 004-9/95-101
Ljubljana, dne 5. decembra 1995.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost