Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3422. Sklep o dopolnitvah programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejela Vlada Republike Slovenije, stran 5694.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 174. seji 21. decembra 1995 sprejela
S K L E P
o dopolnitvah programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 sprejela Vlada Republike Slovenije
1. člen
V prvem odstavku točke 1.0 Programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 sprejela Vlada Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 19/86 in 3/88 ter Uradni list RS, št. 10/90, 59/93 in 56/94) se za podtočko 1.2. dodajo tri nove podtočke, ki se glasijo:
“1.3. Promet in zveze - glavne železniške proge:
– Murska Sobota - Hodoš - državna meja.
1.4. Promet in zveze - omrežja radarjev:
– radar za vodenje zračnega prometa na Menini planini, meteorološki radar na Slatni pri Vremščici.
1.5. Promet in zveze - letališča:
– letališče Ljubljana (Brnik).”
2. člen
V drugem odstavku točke 1.0 se za besedo “prostor” dodajo besede “iz 1.1., 1.2., 1.3. in 1.4. podtočke”, pika na koncu stavka pa se nadomesti z vejico in dodajo besede “iz 1.5. podtočke pa se sprejme ureditveni načrt.”
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/93-4/6-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost