Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3421. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Divača-Kozina in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega..., stran 5693.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93), 47/93 in 71/93) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 174. seji 21. decembra 1995 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Divača–Kozina in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača in Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986–1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Divača - Kozina (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta) in javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača in Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986–1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin), ki jih je izdelal PANPROSTOR d.o.o., pod štev. projekta LN 103/94, v novembru 1995.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, št. 36/90 in 72/95), prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95) (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača in Občine Hrpelje-Kozina za obdobje od leta 1986 do leta 1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Divača in Občini Hrpelje-Kozina v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Občina Divača in Občina Hrpelje-Kozina morata poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občin.
Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega sklepa.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Divača in Občina Hrpelje-Kozina morata v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-2/11-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost