Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3404. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Kovačevci, Trdkova (Kuzma), stran 5677.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) in 16. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 11. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Kovačevci, Trdkova
1. člen
Uvede se agromelioracijski postopek v delih katastrskih občin Kovačevci, Trdkova.
Agromelioracijsko območje zajema naslednje parcelne številke:
– k. o. Kovačevci: parc. št. 584, 585, 586
– skupaj 72,58 arov
– k. o. Trdkova: parc. št. 546, 541, 543, 544, 540, 542, 545
– skupaj 1,76 ha
2. člen
Agromelioracijska dela zajemajo:
a) Strojna dela
– planiranje in ravnanje terena,
– krčenje predhodne kulture,
– trošenje gnojila in apna,
– rigolanje,
– brananje.
b) Ročna dela
– krčenje,
– količenje,
– ostala dela.
3. člen
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju je dolžan pred pričetkom izvajanja agromelioracijskih del posekati drevje in grmičevje.
4. člen
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč je dolžan na agromelioriranem zemljišču vzdrževati objekte po navodilih strokovnih služb, ki delujejo v skladu z naravovarstvenimi normativi, ter s tem zagotoviti trajno delovanje sistema – nasada.
5. člen
Na agromelioriranem zemljišču mora način rabe zemljišč ustrezati naložbam v ta zemljišča.
6. člen
Agromelioracijska dela bodo končana predvidoma do konca leta 1996.
7. člen
Investitorji del iz 2. člena tega odloka so kmetje oziroma lastniki kmetijskih zemljišč.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 467/95
Kuzma, dne 13. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost