Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3395. Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem (Ljubljana), stran 5665.

Na podlagi 97. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92), ki ga je izdal minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo v soglasju z ministrom za varstvo okolja in urejanje prostora ter na podlagi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 20/92) je Upravni odbor Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin na 87. seji z dne 12. 12. 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja pravilnik o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/93.
2. člen
Dosedanji 8. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
“Stanovanjski sklad objavi prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem v 14 dneh po sprejemu sklepa upravnega odbora o prednostni listi.”
3. člen
Za 19. členom se doda 19.a člen, ki glasi:
“Stanovanjski sklad bo ob upoštevanju posebnih razmer na območju vseh bivših petih ljubljanskih občin kot dodatni kriterij upošteval tudi dobo stalnega bivanja na območju bivših petih ljubljanskih občin, in sicer bodo prosilci pridobili še dodatne točke:
– dolžina stalnega bivanja na območju bivših petih ljubljanskih občin:
1. nad 10 let + 10%,
2. nad 15 let + 15%,
3. nad 20 let + 20%.
Procent se računa od skupnega števila točk, ki jih bo zbral posamezni prosilec.”
4. člen
Vse ostale določbe pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem ostanejo še naprej v veljavi.
5. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika je sprejel upravni odbor stanovanjskega sklada in pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin
Predsednik upravnega odbora
Igor Šoltes, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost