Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3387. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1995, stran 5661.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. decembra 1995 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1995
I
Pokojnine se od 1. oktobra 1995 uskladijo na podlagi gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu oktobru 1995 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 2,7%.
Višino novo in ponovno odmerjenih pokojnin se od 1. oktobra 1995 določi tako, da se pokojnino, usklajeno po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1995 (Uradni list RS, št. 62/95), poveča za 2,68% namesto za odstotek, določen v prvem odstavku te točke.
Od 1. novembra 1995 pa se znesek pokojnine, ugotovljen po drugem odstavku te točke, zmanjša za 0,68%, namesto za odstotek, določen v 1. točki sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995 (Uradni list RS, št. 69/95).
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1995.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 69/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1995.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. oktobra 1995 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1995.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 69/95), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1995.
V
Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupnosti (Uradni list SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, izhajajoče iz ugotovitve te osnove (Uradni list RS, št. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9.9.1943 oziroma do 13.10.1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VII
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13.10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. oktobra 1995 najmanj 39.455,42 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. oktobra 1995.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. oktobra 1995.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Po prvem odstavku I. točke tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec november 1995 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995 (Uradni list RS, št. 69/95).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, pripadajoča razlika za nazaj, za meseca oktober in november 1995, se obračuna in izplača skupaj s pokojnino, izplačano v mesecu decembru 1995.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/95
Ljubljana, dne 19. decembra 1995.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost