Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3382. Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, stran 5652.

Na podlagi določil 23. in 104. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93) in 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95), je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 12. seji dne 17. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
1
V obvezno zdravstveno zavarovanje štejejo poleg storitev, ki so zavarovanim osebam zagotovljene po 1. točki prvega odstavka 23. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon) v celoti in brez doplačil, tudi ostale zdravstvene storitve, opredeljene v 2. do 6. točki prvega odstavka 23. člena zakona, in sicer v odstotku njihove vrednosti, določene s tem sklepom.
2
Storitve, opredeljene v 2. točki prvega odstavka 23. člena zakona, ki se nanašajo na presaditve organov, najzahtevnejše operativne posege ne glede na razlog, storitve zdravljenja v tujini, na intenzivno terapijo, dializo in druge najzahtevnejše diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve so zavarovanim osebam v obveznem zavarovanju zagotovljene v višini 95% njihove cene.
Med najzahtevnejše storitve iz prvega odstavka te točke štejejo storitve, ki so kot takšne opredeljene v sklepu o planiranju, evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev, ki ga je sprejela Začasna skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
3
Storitve iz 3. točke prvega odstavka 23. člena zakona so zagotovljene v obveznem zavarovanju v:
– višini 85% njihove vrednosti, ko gre za zdravstvene storitve s področja specialistično-ambulantne in bolnišnične dejavnosti in storitve s področja zdraviliškega zdravljenja, ki pomeni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. Ta odstotni delež vrednosti storitev se nanaša na storitve zdravljenja bolezni in na storitve v zvezi z ugotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo in sterilizacijo ter umetno prekinitev nosečnosti, ne pa tudi na zdravljenje poškodb izven dela;
– višini 85% vrednosti oskrbnega dne pri bolnišničnem zdravljenju in zdraviliškem zdravljenju, ki predstavlja nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja v primerih, ko je nemedicinski del bolniško-oskrbnega dne v bolnišnici opredeljena kot posebna storitev. To ne velja za storitve, opravljene pri zdravljenju poškodb izven dela;
– višini 85% vrednosti storitev osnovne zdravstvene dejavnosti, ki niso zajete v 1. točki prvega odstavka 23. člena zakona in storitev s področja zdravljenja zob in ustne votline;
– v višini 85% vrednosti ortopedskih, ortotskih, slušnih in drugih tehničnih pripomočkov razen za primere iz 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona in za poškodbe izven dela.
4
Storitve iz 4. točke prvega odstavka 23. člena zakona so zavarovanim osebam zagotovljene v višini 75% njihove cene storitev. Ta odstotek velja za storitve specialistične, ambulantne in bolnišnične dejavnosti kot tudi za zdraviliške zdravstvene storitve pri nadaljevanem bolnišničnem zdravljenju, za nemedicinski del bolniško-oskrbnega dne pri nadaljevanem bolnišničnem zdravljenju v naravnih zdraviliščih ter za ortopedske, ortotske, slušne in druge pripomočke, potrebne pri zdravljenju in rehabilitaciji poškodb izven dela.
5
Zdravila, predpisana na recept, ki so na pozitivni listi so zavarovanim osebam zagotovljene z obveznim zavarovanjem v višini 75% njihove vrednosti, razen za zdravljenje oseb in stanj, opredeljenih v 1. točki prvega odstavka 23. člena zakona.
6
Zdravstvene storitve zdraviliškega zdravljenja in nemedicinska oskrba (hotelski del bolniško-oskrbnega dne) pri zdraviliškem zdravljenju, ki ne predstavlja nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, so z obveznim zavarovanjem zagotovljene v višini 40% njihove vrednosti, prevozi z reševalnim vozilom, ki niso nujni (5. točka prvega odstavka 23. člena zakona), pa so z obveznim zavarovanjem zagotovljeni v višini 30% njihove vrednosti.
7
Storitve iz 6. točke prvega odstavka 23. člena zakona, ki se nanašajo na zobnoprotetično zdravljenje odraslih so zagotovljene v višini 25% njihove vrednosti. Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zavarovanim osebam zdravila, predpisana na recepte iz vmesne liste in očesne pripomočke za odrasle prav tako v višini 25% njihove vrednosti.
8
Pri uporabi navedenega sklepa upoštevajo zavarovane osebe in izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije tudi njegove druge splošne akte, ki podrobneje urejajo izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
9
Ta sklep velja od 21. 12. 1995, ko je dala k njemu soglasje Vlada Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/12-4-94/II
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.

AAA Zlata odličnost