Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3376. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč, stran 5644.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in 263. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in Uradni list RS, št. 29/90 in 58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč
1
V odredbi o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list RS, št. 26/95) se v točki 1.b) spremeni zaporedna številka 2 tako, da se glasi:
----------------------------------------------------------------
Zap.    Javno      Lokalni čas      Dnevi
št.     letališče  od ure    do ure
----------------------------------------------------------------
2.     Maribor   8.00     14.00    1 2 3 4 5 — —
----------------------------------------------------------------
2
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-18/95
Ljubljana, dne 11. decembra 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost