Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3375. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski, stran 5644.

Na podlagi 45. in 46. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski
1. člen
V 2. členu navodila o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 28/95) se spremeni besedilo tako, da se glasi:
“Načelnik Generalštaba Slovenske vojske je pooblaščen za imenovanja in razrešitve starešin stalne sestave na druge starešinske dolžnosti v Generalštabu Slovenske vojske, operativnih in vojaško teritorialnih poveljstvih oziroma enotah. Imenovanja in razrešitve izvrši načelnik Generalštaba Slovenske vojske z ukazom po predhodnem soglasju ministra za obrambo.
Načelnik Generalštaba Slovenske vojske je pooblaščen za imenovanja in razrešitve starešin vojne sestave Generalštaba Slovenske vojske, operativnih in vojaško teritorialnih poveljstev oziroma starešin v poveljstvih samostojnih bataljonov, njim enakih ali višjih enotah, razen tistih poveljnikov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje minister za obrambo v skladu z zakonom. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske izvrši imenovanja in razrešitve z ukazom.
Načelnik Generalštaba Slovenske vojske predlaga ministru za obrambo s pisnim obrazloženim predlogom imenovanja in razrešitve poveljnikov in njihovih namestnikov, ki jih v skladu z zakonom imenuje in razrešuje minister za obrambo. Na podlagi predloga načelnika Generalštaba Slovenske vojske minister za obrambo poveljnike in njihove namestnike imenuje in razrešuje z odredbo o imenovanju ali razrešitvi.”.
2. člen
V 3. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:
“Starešine vojne sestave v četah, njim enakih in nižjih enotah imenujejo in razrešujejo z ukazom poveljniki operativnih poveljstev oziroma poveljniki pokrajin, vsak v podrejenih enotah.”.
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
Spremeni se besedilo 6. člena tako, da se glasi:
“Odredbe o imenovanju in razrešitvah, ki jih izdaja minister za obrambo, oziroma ukazi o imenovanju in razrešitvah, ki jih izdajajo načelnik Generalštaba Slovenske vojske in drugi pooblaščeni poveljniki, morajo biti poslani z dnem izdaje v vednost Upravi za vojaške zadeve, za pripadnike mirnodobne sestave pa tudi Upravi za organizacijo in kadre zaradi ureditve delovno pravnih razmerij.”.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4027-M/95
Ljubljana, dne 8. decembra 1995.
Jelko Kacin l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost