Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3371. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi, stran 5641.

Na podlagi 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/94 in 40/95), 77. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi
1. člen
V 6. točki prvega odstavka 3. člena uredbe o namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/94) se črtajo besede ’razen osebnih vozil’ in podpičje ter doda naslednje besedilo: ’oziroma tipizirana tovorna, osebna ali druga vozila, prilagojena na podlagi posebnih zahtev, ali tipizirana vozila, prilagojena na podlagi posebnih zahtev, za nadaljnjo dograditev s sredstvi zvez, sredstvi za posebne svetlobne in zvočne signale, oborožitvijo in drugo opremo, ki služi za operativno uporabo, in jih ni mogoče uporabljati za splošne namene;’.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
’Za vojaško opremo se štejejo tudi raziskave, analize oziroma druge storitve, ki so zaupne narave, zaradi njihovega neposrednega pomena za obrambo ali varnost države.’
Drugi odstavek postane tretji odstavek in tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Na koncu besedila 8. točke v prvem odstavku 4. člena se črta pika in doda besedilo: ’oziroma osebna vozila, namenjena izključno za operativne potrebe Slovenske obveščevalne varnostne agencije, kriminalistične policije in Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo.’
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-10/94-2/2-8
Ljubljana, dne 14. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost