Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3368. Odlok o zaključnem računu mesta Ljubljana za leto 1994, stran 5639.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 82. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) je na 12. seji dne 30. 11. 1995 Občinski svet občine Vodice sprejel
O D L O K
o zaključnem računu mesta Ljubljana za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna mesta Ljubljana za leto 1994, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
.                              SIT
– prihodke                   14.886,128.707,84
– odhodke                   14.715,502.354,89
– presežek prihodkov nad odhodki         170,626.352,95
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
– prihodke                     2,183.087,50
– odhodke                           –
– presežek prihodkov nad odhodki          2,183.087,50
3. Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
3. člen
1. Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna mesta se prenese kot finančna izravnava v proračun MOL – za leto 1995.
2. Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv se prenese na sredstva MOL za leto 1995.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-065-004/95
Vodice, dne 1. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

AAA Zlata odličnost