Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3364. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995, stran 5636.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 11. in 19. člena statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na seji dne 10. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995 (Uradni list RS, št. 42/95), tako da se glasi:
Proračunski prihodki za leto 1995 se določijo v višini 130,565.970 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti                86,453.568 SIT
– investicijske obveznosti            44,112.402 SIT
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
Porabniki proračuna so dolžni Občini Sveti Jurij ob Ščavnici predložiti naslednje dokumente:
– poročilo o opravljenem delu in računovodske izkaze v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje;
– program dela ter osnutek finančnega načrta za naslednje leto najkasneje do 30. 11. tekočega leta.
Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane podatke v skladu s programom.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-2/95
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 10. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost