Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3363. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin, stran 5635.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 12. 1995 sprejel
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin
1. člen
V 3. členu odredbe o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 40/95) se na koncu pika črta in doda nova alinea, ki se glasi:
“– za širitev plinovodnega omrežja 2,55 SIT od porabljenega mł plina.”
2. člen
Prvi stavek 4. člena odredbe se spremeni in se glasi:
“Sredstva iz naslova taks oziroma povračil zbirajo izvajalci javne službe vodooskrbe, odvoza komunalnih odpadkov in distribucije plina ob pobiranju tarif za te storitve.”
3. člen
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 41700-0003/95
Sevnica, dne 5. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost