Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran v letu 1995, stran 5625.

Na podlagi 25. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 31., 33., 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90) ter 38. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) župan Občine Piran izdaja dne 15. 12. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran v letu 1995
1. člen
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran v letu 1995, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije v decembru 1995.
2. člen
Osnutek dokumenta bo javno razgrnjen v avli Občine Piran za celo občino in v vseh krajevnih skupnostih: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Sečovlje, Sv. Peter (Raven), Nova vas in Padna.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Občine Piran v dogovoru s posameznimi krajevnimi skupnostmi organiziral javno obravnavo o osnutku dokumenta in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb ali pa jih pisno posredujejo Uradu za urejanje prostora Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-104/1993-1995
Piran, dne 15. decembra 1995.
Župan
Občine Piran
Franko Fičur l. r.

AAA Zlata odličnost