Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3350. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za Samostanski kompleks Karmeličanke v Mirni Peči in osnutka dopolnitve programske zasnove za zazidalni načrt Samostanskega kompleksa Karmeličanke v Mirni Peči, stran 5612.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95) ter 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) je župan Mestne občine Novo mesto dne 5. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za Samostanski kompleks Karmeličanke v Mirni Peči
in
osnutka dopolnitve programske zasnove za zazidalni načrt Samostanskega kompleksa Karmeličanke v Mirni Peči
1. člen
Javno se razgrneta osnutek zazidalnega načrta za Samostanski kompleks Karmeličanke v Mirni Peči in osnutek dopolnitve programske zasnove za zazidalni načrt Samostanskega kompleksa Karmeličanke v Mirni Peči.
2. člen
Osnutek zazidalnega načrta in osnutek dopolnitve programske zasnove iz 1. člena tega sklepa bosta razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto Seidlova cesta 1, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v sredo od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure ter v prostorih Krajevne skupnosti Mirna Peč trideset dni od objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutkov dokumentov. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1.
Št. 352-30/95
Novo mesto, dne 5. decembra 1995.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost