Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3347. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1995, stran 5607.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 - odločba US RS, št. U-I-25 85/94) in na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 10. seji dne 28. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1995, ki ga je sprejel Občinski svet občine Medvode na 9. seji, dne 3. oktobra 1995, se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna za leto 1995 znašajo 622,391.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe        524,909.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih nalog     97,482.000 SIT
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1995.
Št. 816/95
Medvode, dne 28. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost