Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3342. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1995, stran 5605.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Kamnik na 10. seji dne 6. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1995
1. člen
V Odloku o proračunu občine Kamnik za leto 1995 (Uradni list RS, št. 37/95) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
Skupni prihodki proračuna občine Kamnik za leto 1995 so predvideni v višini 1.498,076.000 SIT in se razporedijo na odhodke za:
– tekoči del proračuna            876,349.769,40 SIT
– investicijski del proračuna         368,822.400,00 SIT
– sklade proračuna              252,903.830,60 SIT.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
V rezervni sklad Občine Kamnik se izloča 0,5% doseženih izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 5,026.260 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 02101-64/95-1
Kamnik, dne 6. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost