Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3341. Uredba o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice, stran 5604.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/84) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na seji dne 30. 11. 1995 sprejel
U R E D B O
o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v občini Jesenice se s to uredbo predpisujejo takse za obremenjevanje vode in ustvarjanje odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejavnosti, objektov ter naprav odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter deponiranja odpadkov.
Zavezanci niso javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Jesenice.
3. člen
Takse znašajo:
a) Za uporabnike kanalizacije:
– 8,64 SIT/m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 21,52 SIT/m3 porabljene vode za ostale potrošnike,
– 30,27 SIT/osebo za zasebnike I. kategorije,
– 38,90 SIT/osebo za zasebnike II. kategorije,
– 47,90 SIT/osebo za zasebnike III. kategorije,
– 75,40 SIT/osebo za ostale potošnike;
b) Za uporabnike čiščenja odpadnih voda:
– 10,34 SIT/m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 35,84 SIT/m3 porabljene vode za ostale potrošnike,
– 36,23 SIT/osebo za zasebnike I. kategorije,
– 46,57 SIT/osebo za zasebnike II. kategorije,
– 56,97 SIT/osebo za zasebnike III. kategorije,
– 125,37 SIT/osebo za ostale potrošnike;
c) Za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov:
– 3,55 SIT/m2 neto stanovanjske površine za gospodinjstva
– 14,90 SIT/m2 neto stanovanjske površine za ostale uporabnike.
Taksa se zaračunava zavezancem po kategorijah, po katerih so razvrščeni zavezanci za plačilo komunalnih storitev.
4. člen
Plačevanje taks je mesečno in jih zaračunava upravljalec kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov in čiščenja odpadnih voda v Občini Jesenice, hkrati z obračunom ostalih obveznosti.
5. člen
Višina takse se mesečno povečuje z rastjo cen na drobno v Republiki Sloveniji po zadnjem znanem statističnem podatku.
6. člen
Taksa za obremenjevanje okolja je prihodek proračuna Občine Jesenice, uporablja pa se za naložbe v objekte in naprave odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter deponiranja odpadkov, ki zagotavljajo rešitve v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Program porabe zbranih sredstev po tej uredbi letno sprejme občinski svet.
7. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega v naslednjem mesecu od njegove uveljavitve.
Št. 353-61/95
Jesenice, dne 30. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

AAA Zlata odličnost