Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3337. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, stran 5601.

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Cerknica z dne 23. 11. 1995 pod št. 097-9/10-170/95, da je članu Občinskega sveta občine Cerknica Otoničar Vincencu prenehal mandat na podlagi 29., 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komisija Cerknica na seji dne 4. 12. 1995 na podlagi 30. člena zakona o volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94)
u g o t o v i l a,
da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke SLS v III. volilni enoti.
Ta kandidat je Janez Lunka, roj. 18. 11. 1924, kmet, stanuje v Žerovnici 26.
Kandidat je 29. 11. 1995 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 008-17/1-94
Cerknica, dne 4. decembra 1995.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Cerknica
Liljana Tomič l. r.

AAA Zlata odličnost