Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3336. Pravilnik o sofinanciranju nakupa telet za nadaljnjo rejo v letu 1995, stran 5601.

Na podlagi 9. in 79. člena statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 11. redni seji dne 27. 11. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju nakupa telet za nadaljnjo rejo v letu 1995
1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika o sofinanciranju nakupa telet za nadaljnjo rejo v letu 1995 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je odlok o proračunu občine Bohinj za leto 1995.
2. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa telet in telet iz lastne reje za nadaljnjo rejo v letu 1995.
3. člen
Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo kmetovalci v Občini Bohinj, ki so kupili teleta ali privezali lastna teleta za nadaljnjo rejo na območju Bohinja.
4. člen
Regres znaša 15.000 SIT za enega teleta.
5. člen
Teleta, za katere se uveljavlja regres, smejo biti težka 120 kg.
6. člen
Prosilci vložijo vlogo na Občino Bohinj.
Vlogi so dolžni predložiti:
– pogodbo o nadaljnji reji telet, sklenjeno z Gozdarsko kmetijsko zadrugo Srednja vas v Bohinju;
– račun o nakupu telet;
– izjavo o staležu goveje živine in
– potrdilo o oštevilčenju.
7. člen
Prispele vloge obravnava Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo. Sredstva se dodelijo po pravilniku, do porabe sredstev za ta namen, opredeljene v proračunu Občine Bohinj za leto 1995.
8. člen
V primeru, da upravičenec sredstev ne koristi po pogodbi, je dolžan vrniti celoten znesek prejetih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi.
9. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se za leto 1995, od 1. septembra 1995 dalje.
Št. 00-49/95-1334
Bohinj, dne 27. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost